Zasady dofinansowania szkolenia

Wszystkie osoby zatrudnione w lecznictwie odwykowym, równiez jako wolontariusze pragnące rozpocząć szkolenie w naszej szkole mają prawo do dofinansowania ze środków Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
Osoby bezrobotne mają prawo do sfinansowania szkolenia ze środków Urzędów Pracy
Dofinansowanie można również uzyskać ze środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
We wszystkich sprawach związanych z uzyskaniem dofinansowania dla naszych studentów udzielamy pomocy, szukamy źródeł. Osobą która się tym zajmuje jest konsultantka działu szkoleń Małgorzata. Kontakt z Małgorzatą tutaj