Szkolenie „Motywacja do zmiany”

Szkolenie: Jak sprawić, żeby chciało się chcieć – czyli o motywowaniu do zmiany osób uzależnionych

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów uzależnień oraz osób pomagającym osobom uzależnionym. Szkolenia trwa 3 dni, łącznie 25 godzin. Prowadzone jest metodą seminaryjno –warsztatową. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z teorią dialogu motywującego ku zmianie, nauczyć się technik prowadzenia motywowania do zmiany i poprawić swoje rozumienie potrzeb osób uzależnionych .

Termin 19 – 21 października 2015

Osoby prowadzące Anna Bakuła , Piotr Bakuła

Zakres tematyczny

  1. Transteoretyczny model zmiany – zagadnienia teoretyczne
  2. Psychologiczna charakterystyka osób uzależnionych z perspektywy gotowości do zmiany swojego życia
  3. Relacja terapeutyczna jako warunek skuteczności pomagania
  4. Dialog motywujący ku zmianie – zasady i techniki prowadzenia
  5. Krótka interwencja w modelu poznawczo – behawioralnym.

Koszt szkolenia 800 zł

Zapisy i informacje – manager  Działu Szkoleń Małgorzata Kurzych  –  tel. 793 607 437  w godzinach 10 – 18    oprócz weekend’u
e-mail: care@brok.edu.pl