Płace minimalne terapeutów – list otwarty

Nasza petycja w sprawie płac minimalnych dla terapeutów uzależnień. Petycję podpisało już ponad 1000 terapeutów. Następnym krokiem będzie list do ministra zdrowia

LIST OTWARTY POLSKICH TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ
Zawód terapeuty uzależnień jest filarem opieki zdrowotnej. Szczególnie w Polsce, gdzie liczbę uzależnionych szacuje się na ponad 3 milion osób , a wobec naszej pracy stawia się stale wysokie wymagania. Ze zdumieniem przyjęliśmy zatem zmiany opisane w Ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które redukują nasz zawód do poziomu osób ze średnim wykształceniem i bez specjalizacji.

Nasze środowisko nigdy nie angażowało się w spory i protesty. Specyfiką naszego zawodu jest taka praca z pacjentami, żeby nasi pacjenci nie kojarzyli nas ze społecznymi akcjami, protestami i strajkami. Z nadzieją także czekaliśmy Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Niestety ww. Ustawa szereguje nas na poziomie średniego personelu medycznego bez specjalizacji.
Jest to nie tylko krzywdzące dla naszej grupy zawodowej, ale jest to także poważne zagrożeniem dla zdrowia publicznego, ponieważ wielu z nas będzie zmuszonych zmienić lub ograniczyć swoją pracę – co przełoży się na brak specjalistycznej oferty dla potrzebujących.
Wg PARPA 800 tysięcy Polaków jest uzależnionych od alkoholu, a 2 miliony to osoby pijące szkodliwie. Jeśli spojrzeć na doniesienia dot. narkotyków nielegalnych – co druga osoba, która zgłasza się do leczenia z powodu narkotyków ma problemy z powodu używania marihuany, a liczbę problemowych użytkowników oszacowano na 61 000- 110 000 osób. Należy też dodać, że ostatnie 20 lat to także czas, kiedy na świecie pojawiały się nowe uzależnienia, nazywane behawioralnymi – m.in. uzależnienie od Internetu, uzależnienie od gier komputerowych, które stają się powoli epidemią naszych czasów. Szacuje się, że w samej Polsce 1,8 procent osób korzystających z Internetu jest zagrożonych tym uzależnieniem . Oni także zgłaszają się do poradni leczenia uzależnień. Podobnie jak patologiczni hazardziści, których szacuje się na 28 000 osób.
Mówimy o ogromnej grupie pacjentów, którzy potrzebują wysokospecjalizowanej adekwatnej pomocy – naszej pomocy. Należy podkreślić, że zawód terapeuty uzależnień jest zawodem wymagającym wysokiej odporności psychicznej, wiedzy oraz praktyki. By móc go wykonywać wielu z nas kończy zarówno studia, jak i specjalistyczne szkoły terapii uzależnień.*
Wielu z nas wybrało ten zawód kierując się powołaniem. Chcemy pracować i chcemy, żeby nasza praca była adekwatnie oceniana i wynagradzana. Jesteśmy bardzo dobrze wykształconą grupą zawodową, większość z nas to psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy i psychoterapeuci uznanych szkół psychoterapii. Mamy nadzieję, że obecna, krzywdząca nasz zawód interpretacja ustawy jest tylko niedopatrzeniem, które zostanie naprawione.

Z wyrazami szacunku,
Sygnatariusze Listu

*Żeby zostać specjalistą psychoterapii lub terapii uzależnień należy skończyć studia wyższe, uzyskać dyplom magistra w zakresie ustalonym przez ustawodawcę i następnie rozpocząć trwający minimum 5 lat program potwierdzenia kwalifikacji zawodowych obejmujący naukę w akredytowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii szkole psychoterapii uzależnień, następnie odbyć staż kliniczny, superwizję kliniczną i zdać państwowy egzamin. W przypadku Instruktora Terapii Uzależnień wymagane jest wykształcenie co najmniej średnie i analogiczna jak w przypadku specjalisty droga potwierdzania kwalifikacji.

Link do petycji:  List otwarty