Szkolenie „Diagnostyka i terapia osób uzależnionych”

Autorzy szkolenia Anna Bakula Piotr Bakula.
Szkolenie w trybie online
Termin 29 – 31.10.2021, piątek, sobota, niedziela

Tematyka szkolenia

  • Diagnoza kliniczna pacjenta z problemem nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych  ICD 10, ICD 11, DSM 5
  • Zaburzenia używania hazardu oraz inne zaburzenia behawioralne. Jak je rozumieć, jak diagnozować.
  • Podwójne diagnozy – jak diagnozować pacjenta, jak pracować z nim w terapii.
  • Poszukiwanie podłoża  problemów związanych z używaniem substancji i zaburzeniami nawyków i popędów. Zastosowanie osi klinicznych z DSM IV w formułowaniu hipotez.
  • Samoleczenie jako sposób na uniknięcie cierpienie.
  • Strategia pracy terapeutycznej  zgodna z zaleceniami PARPA. Zmiana myślenia o pacjencie i  terapii, zmiana celów i kierunków terapii. Co zamiast tożsamości,, alkoholika’’, ,,hazardzisty’’, ,,narkomana’’ „bezsilności wobec alkoholu” Propozycje nowych form i sposobów pracy terapeutycznej.
  • Podstawy teoretyczne prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej  w nurcie analitycznym z elementami edukacyjnymi.
  • Propozycja Programów terapeutycznych dla placówek
  • Superwizja przypadków.

Formularz zgłoszeniowy tutaj

Cena szkolenia 800 zł. Ilość miejsc ograniczona. Grupa szkoleniowa do 12 osób.