Decyzja dyrektora KBPN

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informuje o zakończeniu procedury konkursowej dotyczącej wyboru programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień

Decyzją dyrektora KBPN  szkolenie CARE Brok zostało wybrane 15.04. 2020r jako szkolenie   w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień
link do strony KBPN