Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres poczty mail lub „tradycyjnie” .  Jeżeli będziecie mieć jakikolwiek problem z pobraniem, lub drukiem formularza prosimy o kontakt  lub mailowy. Prześlemy wydrukowany formularz gotowy do wypełnienia. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w formacie  Word (do edycji)  tutaj   

Formularz w formacie Word jest udostępniony do edycji, tak by go można otworzyć wpisać dane i odesłać do nas w formie elektronicznej. Jest otwierany przez komputery posiadające pakiet Office lub Open Office (a więc przez 99,9% komputerów.

Wydrukowany i wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
care@brok.edu.pl
lub pocztą „tradycyjną” na adres:
CARE Brok sp. z o.o
07-306 Brok ul Modrzewiowa  9