O szkoleniu

Szkolenie w Dziedzinie Uzależnienia jest szkoleniem dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pomagania o tematykę uzależnień. Psychologów, psychoterapeutów, osób pracujących w instytucjach zajmujących się pomaganiem, prywatnych gabinetach, poradniach i ośrodkach.

Oferta szkoleniowa poszerzona jest o szkolenie osób ze średnim wykształceniem lub wyższym niekierunkowym. Osoby te będą miały obowiązek uczestniczyć w dwóch dodatkowych sesjach dotyczących pomocy psychologicznej na podstawowym poziomie.

Szkolenie to nie daje uprawnień do rozliczania świadczeń w NFZ. Daje natomiast solidną podbudowę teoretyczną i praktyczne narzędzia do pracy psychoterapeutycznej z osobami z uzależnieniem i ich bliskimi. Wykładowcy to osoby które pracują klinicznie z pacjentami i mają doświadczenie w nauczaniu psychoterapii, niektórzy są doradcami rządowych agencji, superwizorami etc, etc.

W czasie szkolenia jego uczestnicy prowadzą ,,Opis Przypadku Osoby Z Uzależnieniem’’ Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia o jego odbyciu.

Szkolenie obejmuje 12 sesji programu podstawowego i dodatkowe moduły do wyboru dla uczestnika. Są one nieobowiązkowe. Odbywać się będzie jeden raz w miesiącu, piątek wieczorem, sobota, niedziela. Zajęcia hybrydowe, real lub on-line.
W czasie szkolenia jego uczestnicy prowadzą ,,Opis Przypadku Osoby  Z Uzależnieniem’’
Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia o jego odbyciu oraz dla osób chcących zweryfikować nabytą wiedzę Certyfikatem. Weryfikacja, potwierdzenie odbywa się podczas rozmowy końcowej. Osoby chcące uzyskać certyfikat powinny pracować przez cały okres szkolenia pod superwizją indywidualną i grupową 

Ramowy zarys programu

Szkolenie obejmuje 12 sesji programu podstawowego i dodatkowe moduły do wyboru dla uczestnika. Są one nieobowiązkowe. Odbywać się będzie jeden raz w miesiącu, piątek wieczorem, sobota, niedziela. Zajęcia hybrydowe, real lub on-line. 

Zakres tematyczny i moduły 

Moduły treningowe . Treningi intra i interpersonalne  /opcjonalnie, dla osób, które nie mają takiego doświadczenia     50 godz. 

Podstawa programowa   12 sesji po 20 godz.  —  240 godz. 

Moduły obowiązkowe. Tematyka zajęć. 

Moduł 1   20 godz. sesja on-line 

Uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych –  obraz kliniczny, etiologia, diagnoza uzależnienia 

Moduł 2   20 godz. sesja warsztatowa real 

Rozumienie osoby z problemem uzależnienia .Nawiązywanie relacji z osobą z problemem uzależnienia 

Moduł 3   20 godz. sesja real  on-line 

Diagnoza uzależnień – klasyfikacje i metody diagnostyczne 

Moduł 4   20 godz.  real 

Wywiad kliniczny. Problemy pacjenta, psychologiczne podłoże problemów. 

Moduł 5   20 godz. 

Motywowanie do zmiany – real 

Moduł 6  20 godz. real 

Metody leczenia uzależnień. Kierunki pracy terapeutycznej. Programy ukierunkowane na abstynencję i Programy redukcji szkód.  Budowanie strategii terapii uzależnienia. 

Moduł 7 20 godz. 

Praca terapeutyczna z  osobą z uzależnieniem 

Moduł 8 i 9    40 godz.  real 

Terapia grupowa 

Moduł 10   20 godz. on-line 

 Praca terapeutyczna z osobą z uzależnieniem 

Moduł 11    20 godz. real 

Praca terapeutyczna z bliskimi osób z problemem uzależnienia 

Moduł 12 20 godz.  on-line 

Uzależnienia behawioralne 

Moduły dodatkowe, nieobowiązkowe, dla chętnych oraz moduł Psychopatologia dla osób bez wykształcenia kierunkowego. 

Moduł dodatkowy     20 godz. real 

Przemoc w rodzinie – strategie i kierunki pracy terapeutycznej 

Moduł dodatkowy    20 godz. real 

 Praca terapeutyczna z młodym pacjentem i jego rodziną 

Moduł dodatkowy obowiązkowy dla osób bez wykształcenia kierunkowego  20 godz. 

Psychopatologia  (na początku szkolenia) on – line 20 godz. 

Interwencja kryzysowa – (na początku szkolenia) real   20 godz. 

Moduł dodatkowy 20 godz. 

 POP on-line (z zaświadczeniem uprawniającym do prowadzenia tego programu) 

Cena
Koszt szkolenia – merytoryka 600 zł. za jedną sesję (weekend)
Koszt pobytu w ośrodku  130 zł. doba hotelowa. 
Można płacić „$”£” „€” przelicznik aktualny uśredniony kurs wg NBP