Wymagane dokumenty

 Rejestrację i rezerwację  miejsca w Szkole Specjalistów Psychoterapii  i Instruktorów Terapii Uzależnień można dokonać poprzez  wypełnienie i odesłanie na adres CARE Brok sp z o.o. formularza zgłoszeniowego  (do pobrania tutaj)

Do podjęcia szkolenia Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, lub Instruktora Terapii Uzależnień wymagane jest

  • Specjaliści – xero lub zdjęcie dyplomu lub potwierdzenie podpisem faktu ukończenia studiów wyższych
  • Instruktorzy potwierdzenie  ukończenia szkoły średniej
  • podpisanie umowy ze szkołą oraz zaakceptowanie regulaminu szkoły