Dydaktycy

Zespół dydaktyczny Szkoły Psychoterapeutów i Terapeutów Uzależnień CARE Brok.  Pracują z nami pracownicy naukowi, superwizorzy PARPA i KBPN, członkowie Komisji Certyfikacyjnej, psychoterapeuci i  superwizorzy psychoterapii, kierownicy wiodących ośrodków i  poradni.  Niewątpliwym atutem jest to, że wszyscy nasi wykładowcy pracują z pacjentami i są w stanie przekazać nie tylko teorię ale co chyba ważniejsze wiedzę praktyczną nabywaną w codziennym kontakcie z pacjentem

Anna Bakuła

Anna Bakuła

Kierownik merytoryczny szkoły, psycholożka, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA.  Autorka programu Studium Terapii Uzależnień realizowanego od 2007 roku w szkole w Broku, wykładowca STU. Doradca Dyrektora PARPA do spraw lecznictwa odwykowego. Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, psycholog w PZP. Wykładowca MCPS i CMPPP przy MEN. W ramach prac Zespołu Ekspertów PARPA zajmowała się standardami leczenia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych Wieloletni biegły sądowy z zakresu psychologii, biegły z zakresu orzekania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.Mediator sądowy.  Od wielu lat zajmuję się pomaganiem ofiarom przemocy i przestępstw.

Marzenna Kucińska

Marzenna Kucińska

Psycholog, trener, psychoterapeuta PTTPB.  Praktykę kliniczną prowadzi w ramach prywatniej działalności w Ośrodku COGITO w Warszawie.  Od lat zajmuje się szkoleniem przyszłych psychoterapeutów. Prowadziła badania nad efektywnością terapii uzależnień oraz problemem dorosłych z  rodzin alkoholowych. Autorka licznych publikacji na temat psychoterapii, jej efektywności oraz problemów DDA. Współpracuje z Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki i Zachowań UW w ramach programu dla ofiar wypadków komunikacyjnych TRAKT. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych SWPS.

Piotr Y. Bakuła

Piotr Bakuła

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor PARPA, psychoterapeuta, członek  Instytutu Analizy Grupowej, kierownik Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia dla Dorosłych, kierownik Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży.  Wykładowca CMPP MEN, MCPS, i wielu innych. Superwizor pracy terapeutycznej i pedagogicznej. Wykładowca Studium Terapii Uzależnień.  Autor i współautor  programów terapeutycznych i profilaktycznych w tym pierwszego w Polsce ambulatoryjnego programu terapii uzależnień dla osób używąjcych substancji psychoaktywnych. W ramach prac Zespołu Ekspertów PARPA zajmował się standardami leczenia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.  Biegły sądowy i policyjny w zakresie substancji psychoaktywnych. Główne zainteresowania zawodowe to łączenie psychologicznych koncepcji uzależnienia, z koncepcjami biochemicznymi, oraz zachowania suicydalne, w szczególności wśród adolescentów. Zajmuje się również problematyką dialogu międzykulturowego, tolerancji i przeciwdziałania wykluczeniom

Katarzyna Prot-Klinger

Katarzyna Prot-Klinger
Katarzyna Prot-Klinger

Katarzyna Prot-Klinger, dr hab. n. med., prof. APS.  Specjalista psychiatra. Analityk grupowy (certyfikat IGA). Psychoterapeuta (certyfikat PTP).  Specjalista Psychiatrii Środowiskowej. Przewodnicząca Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP. Od 25 lat pracuje w obszarze  psychiatrii środowiskowej zakładając i prowadząc Zespoły Leczenia Środowiskowego. Jej praca doktorska oraz wiele późniejszych publikacji było związane z tą tematyką (np. jest współautorem książki „Psychiatria środowiskowa jako środowiskowa opieka nad zdrowiem psychicznym.”) . Brała udział w badaniach międzynarodowych dotyczących psychiatrii środowiskowej. Jest współautorem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Szczególny obszar jej zainteresowań stanowi psychoterapia i rehabilitacja osób z zaburzeniami z kręgu psychoz. Innym obszarem zainteresowania są psychologiczne konsekwencje  traumy. Tej tematyce została poświęcona jej praca habilitacyjna „Życie po Zagładzie.”

Bożena Maciek- Haściło

Bożena Maciek Haściło
Bożena Maciek Haściło

 25 letni staż pracy w lecznictwie uzależnień, superwizor PTP, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor PARPA. Członek komisji egzaminacyjnej, wykładowca STU. certyfikat psychoterapeuty PTP, certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

 

Ireneusz Kaczmarczyk

Ireneusz Kaczmarczyk
Ireneusz Kaczmarczyk

Ireneusz Kaczmarczyk, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor PARPA, trener i superwizor grupowego treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr socjologii, autor badań i publikacji pt. „Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce” oraz koncepcji kryzysów osób uzależnionych. Współpracuje z Ośrodkiem INTRA, Ośrodkiem SENSUM, szkołą psychoterapii CBT-EDU  w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej. Nauczyciel warsztatu psychoterapeutów i trenerów grupowych. Redaktor naczelny pisma „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”.

Grażyna Płachcińska

Grażyna Płachcińska
Grażyna Płachcińska

Grażyna Płachcińska psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, trener treningu interpersonalnego – rekomendacja PTP. Długoletnia praktyka szkoleniowa, 18 lat pracy w leczeniu uzależnień 

 

Magdalena Ilnicka

Magdalena Ilnicka
Magdalena Ilnicka

 Psychoterapeuta, terapeuta rodzinny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener II st. – rekomendacja PTP, od ponad 20 lat terapeuta-trener w Programie Rozwoju Osobistego. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami współuzależnionymi i DDA oraz szkoleniach z tego zakresu

 

Anna Kania-Żak

Anna Kania-Żak
Anna Kania-Żak

Lekarz specjalista psychiatra. Ukończyła II Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Warszawie. Staże specjalizacyjne odbywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracowała na stanowisku zastępcy ordynatora na oddziale detoksykacyjnym w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach oraz  jako konsultant w ośrodku dla osób uzależnionych i bezdomnych MONAR. Obecnie pracuje w lecznictwie ambulatoryjnym. Ukończyła Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku oraz kurs Racjonalnej Terapii Zachowań.

Joanna Szmurło

Joanna Szmurło

Jestem magistrem pedagogiki, specjalistą psychoterapii uzależnień SP/0124/2006 (KBPN). Od 20 lat pracuję z młodzieżą i dorosłymi. Pracowałam kilkanaście lat w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień dla młodzieży, zajmując się różnymi formami terapii, psychoterapii i psychoedukacji. Obecnie jestem dyrektorem i współwłaścicielem Ośrodka Terapeutycznego Revenu. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych szkoleniach, regularnie uczestniczę w superwizji. Moje doświadczenie terapeutyczne to praca zarówno z młodzieżą jak i dorosłymi. W pracy zawodowej łączę techniki terapeutyczne z szacunkiem do pacjenta i jego potrzeb. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową, warsztaty rozwoju osobistego oraz psychoedukację w tematyce m.in. uzależnień, umiejętność personalnych.

Iwona Kitala

Iwona Kitala

Od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi, straumatyzowanymi, doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc. Reprezentowałam służbę zdrowia  w zespołach interdyscyplinarnych ds. przemocy.  Pracowałam także jako wykładowca akademicki na AJD im. Długosza i WSHE w Łodzi
Z wykształcenia jestem pedagogiem, doradcą zawodowym, coachem, terapeutą EMDR, interwentem kryzysowym, mediatorem, negocjatorem i trenerem umiejętności miękkich.  Wszystkie zdobyte kwalifikacje wykorzystuję w pracy zawodowej, jako specjalista terapii uzależnień
Moją specjalnością szkoleniową są: uzależnienia, komunikacja społeczna, radzenie sobie z agresją, treningi samopoznania, treningi umiejętności społecznych, treningi udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej w sytuacjach kryzysowych, szkoły mediacji. W tym zakresie od roku 2005 przeszkoliłam wiele osób a łączna ilość godzin przekracza liczbę trzycyfrową.
Ukończyłam ponad 40 szkoleń wzbogacających mój warsztat pracy.
Prywatnie jestem wielbicielką kotów 2 ras: Maine coon i neva maskarade. Mam oba

Agnieszka Żeljazkow


Psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (PARPA), absolwentka “CARE-BROK”, Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum Odwykowe- Jagiellońska w Warszawie. Pracuje z osobami uzależnionymi i ich bliskimi. Posiada doświadczenie pracy terapeutycznej w kontakcie indywidualnym i grupowym. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w INTRA.

Dorota Michura

Dorota Michura

Psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień (Certyfikat PARPA), coach i trener warsztatu umiejętności psychospołecznych. Członek PTP, oraz Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Ukończyła szkolenie Psychoterapii Analitycznej organizowane przez Instytut Analizy Grupowej „RASZTÓW”; Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Ośrodek INTRA), Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia PTP). Pracowała na stanowisku dyrektora w Ośrodku Uzależnień w Krakowie, aktualnie zatrudniona w Poradni Rodzinnej dla osób współuzależnionych i DDA w Warszawie. Współpracowała z miesięcznikiem „Charaktery”. Od wielu lat prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym, oraz warsztaty rozwoju osobistego.