Dydaktycy

Zespół dydaktyczny Szkoły Psychoterapeutów i Terapeutów Uzależnień CARE Brok.  Pracują z nami pracownicy naukowi, superwizorzy PARPA i KBPN, członkowie Komisji Certyfikacyjnej, psychoterapeuci i  superwizorzy psychoterapii, kierownicy wiodących ośrodków i  poradni.  Niewątpliwym atutem jest to, że wszyscy nasi wykładowcy pracują z pacjentami i są w stanie przekazać nie tylko teorię ale co chyba ważniejsze wiedzę praktyczną nabywaną w codziennym kontakcie z pacjentem

Anna Bakuła

Anna Bakuła

Kierownik merytoryczny szkoły, psycholożka, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA.  Autorka programu Studium Terapii Uzależnień realizowanego od 2007 roku w szkole w Broku, wykładowca STU. Doradca Dyrektora PARPA do spraw lecznictwa odwykowego. Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, psycholog w PZP. Wykładowca MCPS i CMPPP przy MEN. W ramach prac Zespołu Ekspertów PARPA zajmowała się standardami leczenia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych Wieloletni biegły sądowy z zakresu psychologii, biegły z zakresu orzekania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Mediator sądowy.  Od wielu lat zajmuję się pomaganiem ofiarom przemocy i przestępstw.

Piotr Y. Bakuła

Piotr Bakuła

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor PARPA, psychoterapeuta, członek  Instytutu Analizy Grupowej, kierownik Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia dla Dorosłych, kierownik Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży.  Wykładowca CMPP MEN, MCPS, i wielu innych. Superwizor pracy terapeutycznej i pedagogicznej. Wykładowca Studium Terapii Uzależnień.  Autor i współautor  programów terapeutycznych i profilaktycznych w tym pierwszego w Polsce ambulatoryjnego programu terapii uzależnień dla osób używąjcych substancji psychoaktywnych. W ramach prac Zespołu Ekspertów PARPA zajmował się standardami leczenia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.  Biegły sądowy i policyjny w zakresie substancji psychoaktywnych. Główne zainteresowania zawodowe to łączenie psychologicznych koncepcji uzależnienia, z koncepcjami biochemicznymi, oraz zachowania suicydalne, w szczególności wśród adolescentów. Zajmuje się również problematyką dialogu międzykulturowego, tolerancji i przeciwdziałania wykluczeniom

Katarzyna Prot-Klinger

Katarzyna Prot-Klinger

Katarzyna Prot-Klinger

Katarzyna Prot-Klinger, dr hab. n. med., prof. APS.  Specjalista psychiatra. Analityk grupowy (certyfikat IGA). Psychoterapeuta (certyfikat PTP).  Specjalista Psychiatrii Środowiskowej. Przewodnicząca Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP. Od 25 lat pracuje w obszarze  psychiatrii środowiskowej zakładając i prowadząc Zespoły Leczenia Środowiskowego. Jej praca doktorska oraz wiele późniejszych publikacji było związane z tą tematyką (np. jest współautorem książki „Psychiatria środowiskowa jako środowiskowa opieka nad zdrowiem psychicznym.”) . Brała udział w badaniach międzynarodowych dotyczących psychiatrii środowiskowej. Jest współautorem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Szczególny obszar jej zainteresowań stanowi psychoterapia i rehabilitacja osób z zaburzeniami z kręgu psychoz. Innym obszarem zainteresowania są psychologiczne konsekwencje  traumy. Tej tematyce została poświęcona jej praca habilitacyjna „Życie po Zagładzie.”

Anna Kania-Żak

Anna Kania-Żak

Anna Kania-Żak

Lekarz specjalista psychiatra. Ukończyła II Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Warszawie. Staże specjalizacyjne odbywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracowała na stanowisku zastępcy ordynatora na oddziale detoksykacyjnym w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach oraz  jako konsultant w ośrodku dla osób uzależnionych i bezdomnych MONAR. Obecnie pracuje w lecznictwie ambulatoryjnym. Ukończyła Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku oraz kurs Racjonalnej Terapii Zachowań.

Iwona Kitala

Iwona Kitala

Od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi, straumatyzowanymi, doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc. Reprezentowałam służbę zdrowia  w zespołach interdyscyplinarnych ds. przemocy.  Pracowałam także jako wykładowca akademicki na AJD im. Długosza i WSHE w Łodzi
Z wykształcenia jestem pedagogiem, doradcą zawodowym, coachem, terapeutą EMDR, interwentem kryzysowym, mediatorem, negocjatorem i trenerem umiejętności miękkich.  Wszystkie zdobyte kwalifikacje wykorzystuję w pracy zawodowej, jako specjalista terapii uzależnień
Moją specjalnością szkoleniową są: uzależnienia, komunikacja społeczna, radzenie sobie z agresją, treningi samopoznania, treningi umiejętności społecznych, treningi udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej w sytuacjach kryzysowych, szkoły mediacji. W tym zakresie od roku 2005 przeszkoliłam wiele osób a łączna ilość godzin przekracza liczbę trzycyfrową.
Ukończyłam ponad 40 szkoleń wzbogacających mój warsztat pracy.
Prywatnie jestem wielbicielką kotów 2 ras: Maine coon i neva maskarade. Mam oba

Agnieszka Żeljazkow


Psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (PARPA), absolwentka “CARE-BROK”, Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum Odwykowe- Jagiellońska w Warszawie. Pracuje z osobami uzależnionymi i ich bliskimi. Posiada doświadczenie pracy terapeutycznej w kontakcie indywidualnym i grupowym. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w INTRA.

Dorota Michura

Dorota Michura

Psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień (Certyfikat PARPA), coach i trener warsztatu umiejętności psychospołecznych. Członek PTP, oraz Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Ukończyła szkolenie Psychoterapii Analitycznej organizowane przez Instytut Analizy Grupowej „RASZTÓW”; Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Ośrodek INTRA), Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia PTP). Pracowała na stanowisku dyrektora w Ośrodku Uzależnień w Krakowie, aktualnie zatrudniona w Poradni Rodzinnej dla osób współuzależnionych i DDA w Warszawie. Współpracowała z miesięcznikiem „Charaktery”. Od wielu lat prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym, oraz warsztaty rozwoju osobistego.

Krzysztof Pielechowski
Krzysztof Pielechowski

Pedagog, certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (PARPA), absolwent “CARE Brok”, trener umiejętności psychospołecznych. Pracuje z osobami uzależnionymi i ich bliskimi, specjalizuje się w pomocy osobom z zaburzeniami nawyków i popędów. Prowadzi terapię indywidualną i grupową oraz treningi i warsztaty. Absolwent studiów podyplomowych „Psychologia pozytywna w praktyce” na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia PTP). W trakcie szkolenia w psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Współzałożyciel i prezes organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób uzależnionych i ich bliskich

Rafał Piekarczyk

Rafał Piekarczyk
Absolwent renomowanej szkoły psychoterapii uzależnień CARE Brok, dyplomowany terapeuta i superwizor z dyplomem Clinical Supervision (numer 50111) wydanym przez SPCAdam Pater

Absolwent Psychologii o specjalności klinicznej i zdrowia na SWPS w Warszawie oraz  Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień  CARE w Broku. Ukończył również wydział aktorski w PWST we Wrocławiu. Obecnie w trakcie szkolenia w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin NA SZLAKU w Krakowie  
Praktyczne umiejętności zdobywał w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, na oddziale psychiatrycznym dziennym. Pracował między innymi w Centrum Zdrowia Psychicznego Warszawa-Wola w Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Mariańskiej 1 oraz w Centrum Odwykowym przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie.
 Od wielu lat prowadzi warsztaty teatro-terapeutyczne dla różnych grup wiekowych i zawodowych.


Stas Pawlak

Stanisław Pawlak – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył studia magisterskie na SWPS w Poznaniu. Jest absolwentem szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE BROK, dwuletniego Studium Psychoterapii metodą Psychologii Procesu w Instytucie Psychologii Procesu oraz studium Dialogu Motywującego w Polskim Instytucie Dialogu Motywującego. Ukończył także szkolenie dla realizatorów programu CANDIS i Programu Ograniczania Picia w CARE Brok. Uczestniczył w licznych szkoleniach i warsztatach.
Pracuje jako psycholog, psychoterapeuta uzależnień i partyworker. Zajmuje się również popularyzacją naukowej wiedzy o psychodelikach oraz redukcją szkód używania substancji psychoaktywnych. Jest konsultantem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.