Edycja Jesień 2020- rekrutacja zakończona

Terminy zjazdów edycja 1
Grupa 1
Sesja 1 7-11 września 2020 Trening interpersonalny
Sesja 2 12-16 października 2020 Trening intrapsychiczny
Sesja 3  23-27 listopada 2020
Sesja 4    14-18 grudnia 2020
Sesja 5 11-15 stycznia 2021
Sesja 6 8-12 marca 2020
Sesja 7    12-16 kwietnia 2021
Sesja 8    10-14 maja 2021
Sesja 9   14-18 czerwca 2021
Sesja 10   6-10 września 2021
Sesja 11 4-8 października 2021
Sesja 12    15- 19 listopada 2021
Sesja 13 13-17 grudnia 2021

Grupa 2
Sesja 1 14-18 września 2020 Trening interpersonalny
Sesja 2 18-22 października 2020 Trening intrapsychiczny
Sesja 3  23-27 listopada 2020
Sesja 4    14-18 grudnia 2020
Sesja 5 1-5 luty 2021
Sesja 6 15-19 marca 2020
Sesja 7    12-16 kwietnia 2021
Sesja 8    21-25 maja 2021
Sesja 9   21-25 czerwca 2021
Sesja 10   6-10 września 2021
Sesja 11 18-22 października 2021
Sesja 12    22-26 listopada 2021
Sesja 13 13-17 grudnia 2021