Szkolenie: Program Ograniczania Picia

Zaproszenie na szkolenie „Programy Ograniczania Picia”

Oprócz programów ukierunkowanych na całkowitą abstynencję, w terapii uzależnień, od lat, w wielu krajach, istnieją również Programy Ograniczania Picia. Są to programy dla tych pacjentów, którzy w  danym etapie swojego życia zdecydowanie nie chcą, nie są gotowi całkowicie zaprzestać spożywania alkoholu. Ich celem jest ograniczenie picia. Istnieje zatem możliwość spożywania go według ustalonego wspólnie z terapeutą, zdyscyplinowanego wzorca  zgodnego z przyjętymi przez pacjenta zasadami. W Polsce mamy zalecenia PARPA  zalecenia do prowadzenia szkoleń w zakresie programów POP. Jestem współautorką tych zaleceń i przeprowadziłam już pięć takich szkoleń. To fascynujące spotkania terapeutów przepełnione duchem wzajemnej akceptacji i zrozumienia, profesjonalizmu i otwartości na nowe. W szkolenie to wpleciony jest Dialog Motywujący jako styl uprawiania terapii.

Informujemy o rozpoczęciu naboru na kolejne szkolenie Program Ograniczania Picia. Szkolenie trwa dwa dni, zgodne merytorycznie z zaleceniami PARPA, prowadzone metodą warsztatowo – wykładową online. Uczestnicy szkolenia otrzymują wiele niezbędnych do prowadzenia POP materiałów oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w dnia 14-1 5  października 2023  w trybie online za pośrednictwem platformy  Meets. 

Koszt całkowity szkolenia 550 zł  Opłatę  należy uiścić    po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia  drogą elektroniczną i otrzymaniu informacji zwrotnej  wpłacić na konto :

Bank Spółdzielczy Brok, Pracownia Psychologiczno – Pedagogiczna Anna Bakuła, Brok ul. Warszawska  44892310180201064720020001

Zgłoszenie na szkolenie
Wypełniony formularz proszę odesłać na adres annabakula1 AT wp DOT pl 
Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj
Telefon w razie wszelkich wątpliwości : Anna Bakuła 603801442 , codziennie od 18.00 – 20.00

Anna Bakuła kierownik merytoryczny CARE – Brok Szkoła Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku.