Program Ograniczania Picia – nowe terminy

Zaproszenie na szkolenie Programy Ograniczania Picia

Oprócz programów ukierunkowanych na całkowitą abstynencję, w terapii uzależnień, od lat, w wielu krajach, istnieją również Programy Ograniczania Picia. Są to programy dla tych pacjentów, którzy w  danym etapie swojego życia zdecydowanie nie chcą, nie są gotowi całkowicie zaprzestać spożywania alkoholu. Ich celem jest ograniczenie picia. Istnieje zatem możliwość spożywania go według ustalonego wspólnie z terapeutą, zdyscyplinowanego wzorca  zgodnego z przyjętymi przez pacjenta zasadami. W Polsce mamy zalecenia PARPA  zalecenia do prowadzenia szkoleń w zakresie programów POP. Jestem współautorką tych zaleceń i przeprowadziłam już pięć takich szkoleń. To fascynujące spotkania terapeutów przepełnione duchem wzajemnej akceptacji i zrozumienia, profesjonalizmu i otwartości na nowe. W szkolenie to wpleciony jest Dialog Motywujący jako styl uprawiania terapii. Więcej o programie tutaj

Informujemy o rozpoczęciu naboru na kolejne szkolenie Program Ograniczania Picia. Szkolenie trwa dwa dni, zgodne merytorycznie z zaleceniami PARPA, prowadzone metodą warsztatowo – wykładową. Uczestnicy szkolenia otrzymują wiele niezbędnych do prowadzenia POP materiałów oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20 września 2020  w Ośrodku Rzemieślnik w Broku. Zajęcia rozpoczynają się w sobotę o godz. 10.00 a kończą w niedziele o godz.13.00

Koszt całkowity szkolenia 510 zł (koszt pobytu w Ośrodku Rzemieślnik w Broku wynosi 160 zł, płatne na miejscu) Opłatę za merytorykę  zł 350   można, po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia wersją papierową lub elektroniczną i otrzymaniu informacji zwrotnej od nas wpłacić na konto :

Bank Spółdzielczy Brok, Pracownia Psychologiczno – Pedagogiczna Anna Bakuła, Brok ul. Warszawska  44892310180201064720020001.
Opłat prosimy nie dokonywać przed sierpniem 2020

Zgłoszenie na szkolenie
Wypełniony formularz proszę odesłać na adres annabakula1 AT wp DOT pl 
Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj
Telefon w razie wszelkich wątpliwości : Anna Bakuła 603801442 , codziennie od 18.00 – 20.00

Anna Bakuła kierownik merytoryczny CARE – Brok Szkoła Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku.