Przed egzaminem certyfikacyjnym

Szkolenie dla osób pracujących na etapie terapii pogłębionej, przygotowujące również do egzaminu certyfikacyjnego dla specjalistów psychoterapii uzależnień.

Czas trwania 16 godz. Termin 26 -27  kwietnia 2019.

Zakres tematyczny

  1. Kwalifikacja pacjenta do  terapii pogłębionej

– rediagnoza (ocena stanu psychicznego pacjenta, zmiany w obrazie klinicznym diagnozy uzależnienia, badanie i ocena osiągnięć w terapii na etapie podstawowym

  • Badanie motywacji pacjenta do dalszej pracy nad sobą oraz praca nad jej utrzymaniem.
  • Wyłonienie problemów pacjenta, uzgodnienie potrzeb pacjenta i jego celów do dalszej pracy terapeutycznej
  • Badanie psychologicznego podłoża wyłonionych problemów
  • Budowanie ogólnej strategii pracy terapeutycznej oraz strategii pracy terapeutycznej nad konkretnymi problemami
  • Praca terapeutyczna nad wyłonionymi problemami
  • Impasy i interwencje w terapii
  • Proces kończenia terapii
  • Analiza relacji terapeutycznej
  • Omówienie pracy terapeutycznej z pacjentem.

Szkolenie prowadzą Anna Bakuła, Piotr Bakuła.

Całkowity koszt szkolenia 600 zł