„Program Redukcji Szkód”

Anna i Piotr Bakula we współpracy z CARE Brok proponuje 16 godzinne szkolenie, które odbędzie się w dniach 30 września – 1 października 2023 roku w formie on line

,,Redukcja szkód zakłada, że ludzie mają prawo decydować o swoim życiu, nie naprawia, nie zmusza ale robi wszystko żeby minimalizować straty użytkownika substancji psychoaktywnych’’.

Szkolenie na za zadanie dostarczenie wiedzy na temat filozofii programów redukcji szkód oraz zasad ich stosowania, dotyczy zaleceń światowych których odzwierciedleniem są zalecenia opracowane przez PARPA.

Pokazuje metodę  pracy terapeutycznej z osobami głęboko uzależnionymi, zarówno od alkoholu jak i innych substancji psychoaktywnych, które  nie stawiają sobie celu całkowitej abstynencji. W szkoleniu proponujemy  strategię pracy indywidulanej i grupowej opartej na dialogu motywującym do zmiany.

Programy redukcji szkód mogą być prowadzone w różnych instytucjach zajmujących się pomaganiem takich jak placówki ambulatoryjne, OPS, Stowarzyszenia, Fundacje, hostele i inne. Zgodnie z zaleceniami PARPA mogą je prowadzić instruktorzy oraz specjaliści psychoterapii uzależnień.

Jest to program, który naturalnie, zgodnie ze standardami leczenia uzależnień widniejącymi na stronie PARPA powinien być realizowany w poradniach jako jedna z trzech ścieżek pomocy terapeutycznej dla uzależnionych ( całkowita, abstynencja, POP, Program Redukcji Szkód).Zalecany jest dla ośrodków Pomocy Społecznej w których może być realizowany przez przeszkolonych instruktorów uzależnień lub specjalistów uzależnień (także w trakcie szkoleń) lub psychologów klinicznych.

Tematyka szkolenia

1.Badanie postaw własnych wobec osób które nie chcą, nie mogą przestać pić z uwagi na głębokość uzależnienia
2.Postawy własne wobec programów redukcji szkód
3.Wykład Redukcja Szkód (alkohol i narkotyki)
4.DSM V i głębokie uzależnienie

5.Zalecenia PARPA ,, Redukcja Szkód’’
6. Redukcja szkód w uzależnieniu od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych
7. Kolejność postępowania terapeutycznego
8.Zastosowanie dialogu motywującego do zmiany w Programie Redukcji Szkód
9.Kontakt indywidualny z osobą w Programie Redukcji Szkód
10. Prowadzenie grupy : cel,  zasady, techniki
 

Cena szkolenia 550 zł. Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj Formularz proszę odesłać na annabakula1@wp.pl
#szkolenie #programredukcjiszkód #care #brok