Dofinansowanie szkolenia

  • Wszystkie osoby zatrudnione w lecznictwie odwykowym, równiez jako wolontariusze pragnące rozpocząć szkolenie w naszej szkole mają prawo do dofinansowania ze środków Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
    Wniosek o dofinansowanie do pobrania tutaj
  • Zgodnie z treścią artykułu 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 7, poz. 48), Dyrektor Biura może dofinansować koszty uczestnictwa w szkoleniach rekomendowanych przez Krajowe Biuro, na pisemny wniosek ich uczestników pod warunkiem, że uczestnicy tego szkolenia, ubiegający się o to dofinansowanie zatrudnieni są w jednostkach prowadzących rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków. Więcej tutaj
  • Osoby bezrobotne mają prawo do sfinansowania szkolenia ze środków Urzędów Pracy
  • Dofinansowanie można również uzyskać ze środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

We wszystkich sprawach związanych z uzyskaniem dofinansowania dla naszych studentów udzielamy pomocy, szukamy źródeł, pomagamy wypełniać wnioski.  Osoby starające się o dofinansowanie zapraszamy do kontaktu z
CARE Brok  uzyskało wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Nasz numer w RIS to 2.14/00002/2013.  Wpis w rejestrze umożliwia staranie się o  dofinansowanie części lub finansowanie w całości Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień przez Urzędy Pracy. Powodzenia w staraniach o pozyskanie środków.
Wpis dotyczący naszej szkoły znajdziecie tutaj. W prawym górnym rogu jest przycisk wyszukiwanie, następnie wpiszcie CARE i kliknijcie szukaj

Powodzenia w staraniach o pozyskanie środków.