Rekrutacja

Prosimy o zapoznanie się z kryteriami jakimi wg obowiązujących przepisów kierujemy się przyjmując chętnych do  do Szkoły CARE Brok realizującej szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień

Instruktor terapii uzależnień:
– wykształcenie: co najmniej średnie (na podstawie świadectwa ukończenia szkoły),
– zobowiązanie się do podjęcia pracy terapeutycznej z pacjentami w placówkach terapii uzależnień w trakcie szkolenia lub
– zaświadczenie o zatrudnieniu/ wolontariacie w placówce terapii uzależnień w okresie udziału w szkoleniu,
– podpisanie przez uczestnika umowy i regulaminu szkolenia.

Specjalista psychoterapii uzależnień:
– wykształcenie: tytuł zawodowy lekarza, magistra pielęgniarstwa lub tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauki o rodzinie, teologii lub filozofii (na podstawie dyplomu),
– zobowiązanie się do podjęcia pracy terapeutycznej z pacjentami w placówkach terapii uzależnień w trakcie szkolenia lub
– zaświadczenie o zatrudnieniu/wolontariacie w placówce terapii uzależnień w okresie udziału w szkoleniu,
– podpisanie przez uczestnika umowy i regulaminu szkolenia.