Rynek pracy dla słuchaczy

Już w trakcie nauki w naszej szkole możesz uzyskać „status osoby w procesie certyfikacji”  Umozliwia to podjęcie pracy w

  • Ambulatoryjnych Placówkach Terapii Uzaleznień
  • Stacjonarnych Ośrodkach  Terapii Uzależnień
  • Punktach Konsultacyjnych na terenie gmin, powiatów, miast
  • Ośrodkach Interwencji Kryzysowej
  • Zespołach Interdyscyplinarnych

Ukończenie naszej szkoły zwiększa Twoje szanse podjęcia pracy przy:

  • Prowadzeniu warsztatów i treningów
  • Prowadzeniu szkoleń
  • Prowadzeniu zajęć edukacyjnych, psychoedukacyjnych i profilaktycznych