Warunki ukończenia Szkoły

  • brak  przeciwwskazań do dalszego kształcenia po 3 sesji treningowej.  W przypadku osobistych trudności uniemożliwiających dalsze kształcenie uczestnik może zostać poproszony o odroczenie na pewien czas szkolenia lub o podjęcie własnej terapii usuwającej przeszkody w kształceniu
  • nie więcej niż 50 godzin nieobecności na zajęciach warsztatowych
  • kandydaci do tytułu specjalisty – piszą jedną pracę (osoba uzależniona) – opis przypadku, opis relacji terapeutycznej i opis terapii
  • kandydaci do tytułu instruktora – jedna praca, opis przypadku, opis relacji i opis terapii z osobą uzależnioną
  • zaliczone  kolokwia
  • zaliczone prowadzenie grupy terapeutycznej
  • zaliczone prowadzenie pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną
  • zaliczone prowadzenie diagnozy uzależnienia
  • materiał video z nagraną sesją terapeutyczną z prowadzonym pacjentem
  • pozytywny wynik rozmowy kończącej szkolenie,  rozmowa dotyczy prac zaliczeniowych, postępów w  nauce, rozwoju zawodowego i osobistego uczestnika szkolenia