Ważne dla osób mających ukończony trening – trwa nabór

Oferta Szkoły dla osób mających ukończone treningi dwie lub cztery sesje

Trwa w trybie ciągłym nabór dla osób mających ukończone treningi w innych szkołach psychoterapii uzależnień .  Czekamy na Wasze zgłoszenia telefoniczne, mail’owe lub listowne.  Nasze „namiary” w zakładce Kontakt

Oferta specjalna Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień 
W lecznictwie uzależnień pracują osoby,  które jakiś czas temu ukończyły Studium Pomocy Psychologicznej i nie podjęły, z różnych powodów dalszej nauki w szkole terapeutów uzależnień.
Dla tych  osób, mających duże doświadczenie zawodowe, pracujących od wielu lat w zawodzie terapeuty, a nie mających ukończonego całego szkolenia uruchamiamy nabór na grupę szkoleniową , która umożliwi im ukończenie tego, co zaczęli parę lat wcześniej i uzyskanie tytułu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.  Ukończony tzw. SPP umożliwia kontynuację szkolenia od 5-tej sesji, co zdecydowanie ogranicza czas i koszty.
Otwieramy nabór na szkolenie, zapraszamy  do kontakt z sekretariatem Szkoły