Czytelnia

W Czytelni gromadzimy i publikujemy artykuły popularno – naukowe naszego Zespołu Dydaktycznego i nie tylko, związane z problematyką uzależnień, przemocy, psychologii zdrowia, profilaktyki, psychoterapii, psychoedukacji.  Artykuły są z różnych lat, możecie więc prześledzić jak rozwijała się nasza filozofia pomagania. Pragniemy się podzielić z Wami tym dorobkiem, prosimy jednak, byście przy korzystaniu z artykułów powołali się na źródło, tj autora i miejsce opublikowania  brok.edu.pl  Zapraszamy do lektury.

Anna Bakuła  „Dlaczego tak trudno utrzymać się w terapii”
Marzenna Kucińska „Praca z poczuciem krzywdy”
Piotr Bakuła  „Praca z rodzicami uzależnionego dziecka”
Joanna Mikuła „Duchowość – próba zdefiniowania pojęcia
Piotr Bakuła „Regulaminy ośrodków a prawa pacjenta i człowieka”
Anna Bakuła  „Psychologiczny portret sprawcy przemocy domowej”
Piotr Bakuła  „Samobójstwa dzieci i młodzieży”
Marzenna Kucińska „DDA, kim jesteśmy?”
Marek K. Zygadlo   „Sztuka rozmowy z chorym”
Anna Bakuła „Organiczne uszkodzenia mózgu”
Anna Bakuła  „Osobowość w ujęciu systemowym”
Anna i Piotr Bakula „Praca terapeutyczna z młodym pacjentem”
Joanna Mikuła   „Alkohol a narkotyki terapia”
Anna Bakuła  „Dziecko wykorzystywane seksualnie”
Marek K. Zygadło „Wprowadzenie do redukcji szkód”
Anna Bakuła  „Jak diagnozować krzywdzenie dziecka”
Anna Bakuła „Opis rożnych typów osobowości”
Anna Bakuła „Przemoc w rodzinie”
Piotr Bakuła „Zwykła rozmowa w gabinecie”
Anna Bakula  „Przemiana ofiary przemocy w sprawcę”
Anna Bakula „Zespół Dziecka Maltretowanego”
Piotr Bakula  „Problemy diagnostyczne w psychoterapii uzależnienia”
Piotr Bakula „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych”
Piotr Bakula „Wychodzenie poza schematy terapii”
Piotr Bakuła „Owoce drzewa zatrutego czyli o języku w psychoterapii”
Ireneusz Kaczmarczyk   „W poszukiwaniu poczucia godności”
Anna Bakula „Rozwój psychiczny w okresie adolescencji”
Anna Bakula „Samobójstwa”
Anna Bakula „Schizofrenia”
Marzenna Kucińska „Motywowanie osób uzależnionych”
Anna Bakula  „Autoagresja” 
Piotr Bakula „Wagary czy fobia szkolna?”
Piotr Bakula „Narkotyki wczesna interwencja”
Anna Bakula „Kiedy ofiara wyrasta na sprawcę”
Anna Bakula  „Niezaspokojone potrzeby dzieci w rodzinach z problemem alkoholowych”
Anna Bakula  „Cele złego zachowania – procedury korygujące”
Anna Bakula „Terapia realistyczna” 
Anna Bakula  „Zaburzenia psychopatyczne”
Bożena Maciek Haściło  „Siła więzi”
Ireneusz Kaczmarczyk „Droga do siebie”
I. Kaczmarczyk  Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty AA
Anna Bakula  Psychologiczny portret młodzieży niedostosowanej społecznie

 

Materiały dla słuchaczy

Anna Bakula
Organiczne uszkodzenia mózgu
Osobowość w ujęciu systemowym
Przemoc w rodzinie
Rediagnoza
Wstyd
Mocne strony
Nawroty