Cena za szkolenie

 
Koszty szkolenia
Opłata rekrutacyjna   500  zŁ
  • Trening interpersonalny i intrapsychiczny płatne jednorazowo      1200 zł
  • Koszt zajęć dydaktycznych 7200          
  • Opłaty za dydaktykę można wnosić ratalnie
  • Numer konta bankowego
    BS 44892310180201064720020001