Superwizja

  • Superwizja kliniczna w procesie certyfikacji ścieżka PARPA
  • Superwizja kliniczna w procesie certyfikacji KBPN
  • Superwizja zespołów terapeutycznych w poradniach i ośrodkach terapeutycznych
  • Indywidualna superwizja kliniczna
  • Grupowa superwizja kliniczna, małe grupy superwizyjne. Ten rodzaj superwizji pozwala obniżyć koszty spotkań przy jednoczesnym poszerzeniu perspektywy poprzez dodatkowe „lustra” w których może się przejrzeć superwizant.

Kontakt
Piotr Bakula
Superwizor z list PARPA, KBPN, RSPU
Specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta
piotrbakula@outlook.com
601 645 847 – preferowany SMS
603 801 442