Diagnoza i terapia uzależnień poza dogmatami.

Autorzy i prowadzący Anna Bakula Piotr Bakula

Dzień I

9.00 – 10.00 Język terapii – prezentacja i dyskusja   

10.15 – 11.45  DSM 5 (diagnoza i badanie głębokości uzależnienia pod katem doboru rodzaju terapii)

12.00 – 12.45  Rozumienie etiologii zaburzeń używania substancji  i implikacje do terapii

12.45 – 13.15 Terapia – zalecenia PARPA

13.15 – 14.00 przerwa

14.00 – 16.00  Terapia uzależnień – kierunki

Dzień II

9.00 – 11.45 Prowadzenie grup terapeutycznych w myśleniu analityczno grupowym z elementami  psychoedukcji.

12.00 – 12.30 Podwójne diagnozy – zasady terapii.

12.30  – 14.00 Uzależnienia behawioralne – czy istnieje uzależnienie od seksu, pracy, zakupów ?

14.30 – 16.00 Terapia uzależnień behawioralnych

16.15 – 18.00 ICD 11 – nadchodzące zmiany w diagnostyce i implikacje do terapii

Cena szkolenia  700 zł. Szkolenie prowadzone online na platformie Meet

Terminy : 28 – 29. października 2022

Formularz zgłoszeniowy
Formularz  zgłoszeniowy prosimy odesłać na  annabakula1@wp.pl