Wymagane dokumenty

Do rejestracji i rezerwacji miejsca w Szkole Specjalistów Psychoterapii  i Instruktorów Terapii Uzależnień wymagany jest wypełniony i odesłany na adres CARE Brok sp z o.o. formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj

Do podjęcia szkolenia Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, lub Instruktora Terapii Uzależnień wymagane jest

  • xero lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów w przypadku specjalistów lub ukończenia szkoły średniej w przypadku instruktorów
  • podpisanie umowy ze szkołą i regulaminu szkoły
  • oświadczenie słuchacza o zatrudnieniu w dowolnej formie w placówce leczenia uzależnień, zatrudnienie musi obejmować co najmniej 100 godzin pracy w placówce. Oświadczenie obowiązuje od 4 sesji. Nie jest wymagane poświadczenie pracodawcy