Inne szkolenia

Cyklicznie realizujemy szkolenia:

 „Praca terapeutyczna z młodym pacjentem i jego rodziną” – nowa edycja szkolenia
Szkolenie obejmuje specyfikę pracy z dzieckiem, adolescentem, młodym dorosłym oraz jego rodziną. W ramach szkolenia zajmujemy się również specyfiką uzależnienia od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych, oraz uzależnień behawioralnych Więcej informacji  tutaj

Program Rozwoju Osobowości  

 

” Trening Praktycznych Umiejętności Warsztatowych.
Trzydniowe szkolenie  przeznaczone dla praktyków psychoterapii uzależnień pragnących wzbogacić swój warsztat o przydatne w procesie psychoterapii   techniki pracy indywidualnej oraz pracy z grupą.

„Profilaktyka zachowań suicydalnych dzieci i młodzieży”
Warsztat pracy z osobami zagrożonymi i po próbach samobójczych. W ramach warsztatu omawiamy strategie zapobiegania samobójstwom, interwencji kryzysowych gdy wydarzyła się próba samobójcza, oraz   działań post-kryzysowych.

Informacje o terminach szkoleń – Małgosia, maneger działu szkoleń, telefon i adres mail  tutaj