Rekrutacja – ukończony trening w innej szkole

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi rekrutacji przypominamy, że  możesz rozpocząć szkolenie od początku. Możesz również dołączyć do naszej szkoły jeżeli ukończyłeś w innej szkole  2 zjazdy (trening) lub 4 zjazdy (trening+ pomaganie w kontakcie indywidualnym i praca z grupą).  Jednocześnie pragniemy ustosunkować się do mogącej wprowadzić w błąd informacji jednego z podmiotów szkolących odnośnie zapewnienia bazy noclegowej. Szkoła Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE BROK zapewnia swoim słuchaczom bazę hotelową z pełnym wyżywieniem po bardzo atrakcyjnych cenach Sprawdźcie sami i porównajcie.