Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

CARE Brok  uzyskało wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Nasz numer w RIS to 2.14/00002/2013.  Wpis w rejestrze umożliwia staranie się o  dofinansowanie części lub finansowanie w całości Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień przez Urzędy Pracy. Powodzenia w staraniach o pozyskanie środków.
Wpis dotyczący naszej szkoły znajdziecie tutaj. W prawym górnym rogu jest przycisk wyszukiwanie, następnie wpiszcie CARE i kliknijcie szukaj