Pierwsze robocze zebranie zespołu Szkoły Terapeutów Uzależnień

Wczoraj  w Broku odbyło się pierwsze, robocze zebranie zespołu dydaktycznego. Dyskutowaliśmy  o akredytowanym szkoleniu, oraz o formie i treści szkolenia z terapii pogłębionej.  Wkrótce przedstawimy program tego szkolenia