Ważna informacja – kadra szkoląca

Oświadczenie

W odpowiedzi na Wasze  liczne zapytania informujemy, że związku z naszym udziałem w   Szkole Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień „CARE  Brok”  kończymy naszą pięcioletnią współpracę z Studium Terapii Uzależnień Polsko – Niemieckiego Instytutu Terapii Uzależnień w Broku  i wraz z zakończeniem ostatniej, grudniowej  sesji obecnej edycji STU  nie będziemy już uczestniczyć w prowadzeniu szkoleń organizowanych przez Błękitny Krzyż w Polsce. Informację  zamieszczamy ponieważ  widnieliśmy jako wykładowcy na stronach Polsko Niemieckiego Instytutu Terapii Uzależnień bez adnotacji, że w grudniu 2012 skończyliśmy współpracę, co może być mylące dla zainteresowanych szkoleniem.

Kierownik merytoryczny i autor programu szkolenia prowadzonego przez Błękitny Krzyż
Anna Bakuła
Superwizor Szkoły
Leszek Kapler
Rada Programowa Szkoły
Marzena Kucińska
Katarzyna Prot – Klinger  
Piotr Bakuła
Leszek Kapler
Anna Bakuła
Bożena Maciek – Haściło