Szkolenie a wymóg zatrudnienia

Do podjęcia  szkolenia w Szkole Specjalistów Psychoterapii i  Terapii Uzależnień CARE Brok  nie wymagamy stałego zatrudnienia w placówkach lecznictwa odwykowego, oraz nie wymagamy pracy w charakterze wolontariusza (wiemy jak bardzo ciężko dostać się na wolontariat) Wymagamy aby od 5-tej sesji słuchacz miał możliwość dostępu do pacjenta np w Punkcie Konsultacyjnym, Klubie Abstynenta, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, prywatnym gabinecie itp.