Sprostowanie PARPA odnośnie prawa wykonywania zawodu

Po lekturze ostatniego numeru TUiW mieliście wiele pytań co do prawa wykonywania zawodu specjalisty psychoterapii uzależnień. W jednym z artykułów zamieszczono niezgodne z Ustawą i rozporządzeniami informacje. Link do sprostowania PARPA tutaj