Komunikat PARPA

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy odpowiedz od prezesa NFZ w sprawie wyceny sesji psychoterapii indywidualnej prowadzonej przez osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień oraz dotyczące kolejności udzielania porady diagnostycznej. Obie odpowiedzi są korzystne. Wynika z nich jednoznacznie, że:

  •  sesja psychoterapii indywidualnej prowadzona przez osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień powinna jest wyceniana na 12, a nie 10 punktów,
  • lekarz nie musi być pierwszym specjalistą udzielającym porady diagnostycznej.

Jak Państwo widzicie odpowiedzi w tej sprawie zostały przesłane do wojewódzkich oddziałów NFZ. Prosimy o rozpropagowanie tej informacji. Będzie ona również dostępna w aktualnościach na naszej stronie internetowej www.parpa.pl

Pozdrawiam serdecznie
Jadwiga Fudała
Kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego
I Programów Medycznych
PARPA