Proces certyfikacji

W odpowiedzi na Wasze pytania odnośnie zasad szkolenia w procesie potwierdzania kwalifikacji zawodowych

– tylko podmioty, które uzyskały akredytację Rady ds. Akredytacji PARPA mają prawo do prowadzenia szkoleń http://www.parpa.pl/index.php/certyfikacja-terapeutow/akredytowane-szkolenia-w-programie

Wszystkie inne projekty szkoleniowe oraz  studia podyplomowe, mogą i często podnoszą wiedzę w temacie uzależnień, nie dają jednak prawa o ubieganie się o nadanie statusu osoby w procesie certyfikacji

– Staż w procesie certyfikacji, po odbytym pierwszym etapie  szkolenia  możecie odbyć jedynie w placówkach wyznaczonych przez PARPA http://www.parpa.pl/index.php/certyfikacja-terapeutow/lista-placowek-stazowych

Praktyka w innych placówkach stanowi jedynie cenne doświadczenie zawodowe, nie  jest jednak odbytym stażem w rozumieniu rozporządzenia o potwierdzaniu kwalifikacji zawodowych

Superwizję kliniczną w procesie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych mogą prowadzić jedynie  osoby  z listy osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych

http://www.parpa.pl/index.php/certyfikacja-terapeutow/lista-osob-uprawnionych-do-prowdzenia-superwizji-klinicznej-dla-celow-szkoleniowych

Osobom, które chciałyby zostać superwizorami w procesie szkoleniowym przypominamy, że  o wpis na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych może się ubiegać osoba, która:

  • posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień,
  • ukończyła szkołę psychoterapii lub specjalizację z psychologii klinicznej lub z psychiatrii;
  • posiada minimum siedmioletni staż pracy w terapii osób uzależnionych,
  • posiada minimum dwuletnie doświadczenie w pracy konsultacyjno-superwizyjnej,
  • prezentuje nienaganną postawę etyczną.

Przy staraniu się o wpis na tę listę nie obowiązują dodatkowe szkolenia, przynależność do stowarzyszeń, członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach